Bajcsy-Zsilinszky Endre és a Szózat

Kötetünk Zsilinszky Endrének - 1925 nyarától vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endrének - 1919 és 1926 között keletkezett írásait és beszédeit tartalmazza, amelyeket a Szózat című napilapból, kisebb részben más korabeli forrásokból gyűjtöttünk, s szó szerint közlünk. Tesszük ezt a tartalmak világnézeti, eszmei mérlegelése és szűrése nélkül, a napi jelentőségű vagy egyébként korunkban kevéssé érdemleges írások elhagyásával. A Bajcsy-Zsilinszky irodalomban elszórtan közölt eredeti szövegek között nincsen rendszerezett publicisztika. Az a néhány, Bajcsy-Zsilinszky-írásokat tartalmazó kiadvány, amely ezeket elemzi és méltatja, inkább szövegrészleteket közöl. Szerzőnk hatalmas írásmennyiséget hagyott hátra kiváló íráskészségének és munkabírásának köszönhetően. Szellemi hagyatékának alig ismert hányada elveszett, publicisztikáit kötetbe foglalva sehol nem közölték, az a magyar közvélemény, olvasóközönség számára szinte teljesen ismeretlen. Ennek a hatalmas szellemi teljesítménynek - a felölelt életszakaszban a Szózatban, s kisebb részben másutt keletkezett - több mint felét közlő, az egész életútra kitekintő bevezető tanulmánnyal ellátott jelen kötet képet ad Bajcsy-Zsilinszky korabeli, teljesen később sem megtagadott nézeteinek, történetfilozófiai, politikai, társadalmi törekvéseinek tartalmáról, irányáról, s ugyanakkor korkép a húszas évek első felének Magyarországáról is.

A kötet bevezető tanulmányát írta: Zétényi Zolt 

Az írásokat válogatta, lábjegyzetekkel ellátta, névmutatót készítette: Szalay László

A könyv borítóját tervezte, a könyvet tördelte: Kiss Krisztina

ISBN: 978-6158 2027635 270 Ft 6 200 Ft