Kádár Lajos: A doni halálbánya

Kádár Lajos 1896-ban Alpáron született. Cseléd, bojtár, majd Budapesten borbélyinas, villamoskalauz és bankszolga is volt. Az első világháborúban katonaként vett részt, hadifogságba került. Az itteni élményeit A doni halálbánya (1936) című regényében írta meg. A kötet többek között azért aratott nagy sikert, mert a szerző a háborús élményeit egy teljesen más, a nincstelenek szemszögéből mutatta be. A háborút követően pincérként dolgozott. Több regénye és novellája jelent meg az 1930-as és 1940-es években, emellett számos elbeszélését publikálták a napilapok, folyóiratok. Tizenhárom könyvet és közel 100 novellát, valamint néprajzi cikkeket írt.  Megjelent regényeinek többsége a szülőföld, Alpár és az azt övező puszták életéről szól népmesékre emlékeztető módon, ugyanakkor szociográfiai ismeretek birtokában. 1944-ig sikeres írónak számít, majd 45 után jobboldalisága miatt mellőzik, kiszorítják az irodalomból.

A kötet az NKA támogatásával valósult meg.

Borítótervező: Futó Tamás 

Nyomás és kötés: G-Print Nyomda, Budapest2 800 Ft 3 300 Ft