Medvigy Endre: Népiség, Erdély, Trianon

A Népiség, Erdély, Trianon Medvigy Endre válogatott tanulmányait tartalmazza. A népi irodalom és az erdélyi magyar irodalom kiválóságainak pályájáról, életútjáról, munkásságuk figyelemre méltó epizódjairól beszélnek ezek az igazságkereső írások.

Erdélyi Józsefet, Sértő Kálmánt és Sinka Istvánt három csillagként emlegették a negyvenes évek első felében. A tanulmányok tükrében legszebb írásaik ma is fényesen ragyognak. Kádár Lajos és fogolytársai az I. világháborúban, a keleti fronton nem akarnak sem a fehérekért, sem a vörösökért hősi halált halni, inkább megszöknek és hazatérnek hazájukba, Magyarországra. A Szárszói Találkozót, az 1943-asat lehet-e negyven évvel később, a kommunista érában megismételni? Nyirő József irodalmi munkásságának kevésbé ismert momentumai is megismerhetőek, az például, milyen kapcsolata volt a székely írónak Kele Jánossal, a léleklátóval. Milyen Trianon visszhangja a húszas-harmincas évek Magyarországán? A könyv fejezeteit követve egészen Döbrentei Kornél veretes költészetéig juthat el az érdeklődő olvasó.

Medvigy Endre 1948-ban született Budapesten. 1981-től publikál. 1987-ben részt vett a Lakiteleki találkozón. 1988-ban a Hősök terére mehirdetett, az erdélyi falurombolás elleni tiltakozó tüntetés egyik szervezője. Előző tanulmánykötete 2013-ban Adósságtörlesztés címen jelent meg a Felsőmagyarország Kiadónál. A Trianoni  Szemle szerzője és egyik szerkesztője. Irodalmi munkássága elismeréseként 2021-ben József Attila-díjban részesült. 

A kötet kiadását támogatta:

Nemzeti Kulturális Alap

Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért


ISBN: 978-615-8151399

Tördelés, borítótervezés: Szentes-Breitner Dóra

A borítón látható szoborcsoprt alkotója Boda Gábor szobrászművész

(Bp., VII. ker. Postapalota, Hársfa utca - Dob utca sarka)

A fotót készítette: Kobzik Roland

Nyomás és kötészet: Séd Nyomda, Szekszárd 

530 oldal

B5, keménytáblás, cérnafűzött


3 820 Ft 4 500 Ft