Féja Géza: Tamási Áron nyomában

Féja Géza, író, újságíró, szerkesztő, polgári iskolai tanár

1900. december 19. Léva-Szentjánospuszta - 1978. augusztus 14. Budapest

Tamási Áron, székely magyar író

1897. szeptember 19. Farkaslaka -  1966. május 26. Budapest

***

Féja Géza eddig kiadatlan kézirata részletes képet nyújt Tamási Áron életéről, pályájáról, irodalmi munkásságáról - novelláit, regényeit, színműveit bemutató időrendi szerkesztésű beszámolókkal.

A kötetet szerkesztette és az előszót írta: Féja Endre, Féja Géza fia.

Az utószót Medvigy Endre vetette papírra.

"Tamási Áron székely író és a Felvidékről elszármazott Féja Géza népi író barátságát, irodalmi együttműködését mutatja be ez a szellemi értékekben gazdag, dokumentum értékű könyv. Egyrészt Féja Géza Tamási Áron köteteiről és színműveiről fogalmazott ismertetéseit, bírálatait foglalja össze, másrészt elénk tárja Tamási Áron leveleit, melyeket Féja Gézának címzett.

A ritka kézirat tanúsága szerint Féja Géza erdélyi barátja és alkotótársa munkásságát 1929 júliusától, az Előörsben megjelent első kritika közzétételétől Tamási Áron 1966. május 26-án bekövetkezett haláláig, sőt azon túl is nyomon követte, kritikával illette és ma is értékes ismertetőiben visszhangozta. Tamási egyre jobban kivirágzó keleti gyökerű írásművészetét mondták már realistának, naturalistának. Én meseszerűségét, szürrealisztikus fogalmazásmódját tartom jellemzőnek. Úgy, ahogyan azt Illés Endre összefoglalta: Tamási Áron hősei nem a földön járnak, hanem néhány centivel a humusz felett lebegnek." - Medvigy Endre

A kötet Féja Géza születésének 120., és Tamási Áron születésének 125. évfordulója alkalmából jelent meg.

Támogatta: MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA   

Borítóterv, tördelés: Szentes-Breitner Dóra

Farkaslaka fotó: Jakab Emil

Nyomás: Kapitális Nyomda, Debrecen

***

ISBN 978-615-81513-3-7

216 oldal, A5, keménytáblás, cérnafűzött


2 970 Ft 3 500 Ft