Wéber Krisztina: A Fallaci - Harcban a világgal a világért

Nagyszerű és tanulságos egy olyan, a szó legnemesebb értelmében szabad szellemű emberről életrajzot írni, mint amilyen Oriana Fallaci.

Keveseknek adatott hasonló izgalmas élet, mint a világ legendás újságíró asszonyának, aki bejárta a világot, személyesen tapasztalta meg a háborúk borzalmait, és emellett kora leghíresebb és legbefolyásosabb alakjaival készített interjúkat.
Fallaci a történéseket mindig alaposan körüljárta, a miértekre is tudni akarta a válaszokat, a legnagyobb elszántsággal és szenvedéllyel kereste az igazságot. Mindezt egy olyan korban, amelyben az igényesség, egyenesség, az erkölcsi tisztaság, a becsületesség, nem tartozik a fontos erények közé, egy olyan korban, amelyben ha valaki kimondja a legalapvetőbb igazságot, azonnal eretnekké válik.
Mindenesetre az idő őt igazolta, éleslátása és próféciái mára már bebizonyosodtak.

Életrajz a világ legendás újságíró asszonyáról Oriana Fallaciról, ki kora leghíresebb és legbefolyásosabb alakjaival készített interjúkat. Szenvedéllyel kereste az igazságot, éleslátása és próféciái mára már bebizonyosodtak. A magyarországi 1956-os élményei különlegességnek számítanak.


Recenzió: Kondor Katalin: Fallaci, a látnok - Magyar Hírlap, 2019. július. 3.

A kötet az NKA támogatásával valósult meg.

Borítótervező: Barcsik Géza 

Nyomás és kötés: G-Print Nyomda, Budapest

ISBN 978-615-00-5122-2

296 oldal / puhatáblás

2 970 Ft 3 500 Ft